Defibrilace

NAUČTE SE RESUSCITOVAT!
- jednou možná někomu zachráníte život…

Defibrilační grafK náhlé srdeční zástavě může dojít prakticky u kohokoliv, kdekoliv a kdykoliv. Nejčastější příčinou je srdeční infarkt. Zejména v první hodině po vzniku obtíží je srdce postiženého velmi zranitelné. Srdce může náhle přestat pracovat jako pumpa, vytlačující krev do těla, a pouze se chaoticky míhá (říkáme, že srdce fibriluje). Tento stav je dnes díky technologickému pokroku léčitelný po krátkém zaškolení i naprostými laiky.

Ani nejlepší systémy zdravotnické záchranné služby (zkratka ZZS) nejsou schopny dosáhnout místo náhlé srdeční zástavy v průměru do 5 minut. Tento časový interval je přitom hranicí pro smysluplné přežití mozku postiženého. Systém ZZS v České republice, který patří nepochybně k nejlepším na světě, je schopen zajistit přítomnost profesionálního týmu na místě příhody od zavolání na bezplatnou tísňovou linku 155 v průměru za 10 minut ve městě a do 15 minut na venkově. Přitom s každou minutou, která uplyne od srdeční zástavy, klesá pravděpodobnost přežití o 7 - 10 % (Cummins, 1989). Pravděpodobnost přežití klesá prakticky k nule, jestliže pacient s komorovou fibrilací není defibrilován do 10 minut po srdeční zástavě.

© 2018 Defibrilace - O důležitosti resuscitace s časnou defibrilací.